Käyttöehdot

HUOMIO: Tämä oikeudellinen ilmoitus koskee koko tämän verkkosivuston sisältöä osoitteessa www.Flexitol.co.uk (jäljempänä Sivusto) ja mahdollista välillämme käytävää sähköpostiviestintää. Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Sivuston käyttöä. Sivustoa käyttämällä ilmaiset hyväksyväsi nämä ehdot riippumatta siitä, rekisteröidytkö Sivuston käyttäjäksi. Ellet hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä Sivustoa. Tämän ilmoituksen on julkaissut Thornton and Ross Ltd (jäljempänä Yhtiö).

 

1. JOHDANTO

1.1 Useimpia tämän Sivuston alueita voi tarkastella ilman rekisteröintiä.

1.2 Jos siirryt mihin tahansa tämän Sivuston osaan, sinun katsotaan hyväksyneen tämän oikeudellisen ilmoituksen kokonaisuudessaan. Ellet hyväksy tätä oikeudellista ilmoitusta kokonaisuudessaan, sinun on poistuttava Sivustosta välittömästi.

1.3 Yhtiö voi muokata tätä oikeudellista ilmoitusta silloin tällöin tätä julkaisua päivittämällä. Sinun on tarkastettava Sivusto säännöllisesti ja luettava voimassa oleva oikeudellinen ilmoitus, koska se on sitova. Erikseen nimetyt oikeudelliset ilmoitukset tai ehdot, jotka sijaitsevat joillakin tämän Sivuston sivuilla, saattavat korvata jotkin tämän oikeudellisen ilmoituksen ehdot.

2. LISENSSI

2.1 Sinulla on lupa tulostaa ja ladata otteita tästä Sivustosta omaan käyttöösi seuraavin ehdoin:

(a) mitään Sivustossa olevia asiakirjoja tai niihin liittyvää grafiikkaa ei saa muokata millään tavoin;

(b) mitään tämän Sivuston grafiikkaa ei käytetä erillään siihen liittyvästä tekstistä ja

(c) Yhtiön tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitukset sekä tämä lupailmoitus ovat esillä kaikissa kopioissa.

2.2 Ellei muuta ole mainittu, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kaikkeen tässä Sivustossa olevaan materiaaliin (mukaan lukien ja niihin rajoittumatta valokuvat ja graafiset kuvat) ovat Yhtiön tai sen lisenssinhaltijoiden omaisuutta. Tämän oikeudellisen ilmoituksen tarkoitusten mukaan kaikkien tästä Sivustosta peräisin olevien otteiden käyttö muuhun kuin edellä mainitun kohdan 2.1 mukaiseen käyttöön on kielletty. Jos toimit minkä tahansa tämän oikeudellisen ilmoituksen ehtojen vastaisesti, oikeutesi käyttää tätä Sivustoa päättyy automaattisesti, ja sinun on välittömästi hävitettävä kaikki tästä Sivustosta lataamasi tai tulostamasi osiot.

2.3 Kohdan 2.1 ehtojen mukaisesti mitään tämän Sivuston osaa ei saa jäljentää eikä tallentaa mihinkään muuhun sivustoon eikä sisällyttää mihinkään julkiseen tai yksityiseen elektroniseen hakujärjestelmään tai palveluun ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

2.4 Kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen myönnetty näissä ehdoissa, pidätetään.

3. PÄÄSY PALVELUUN

3.1 Vaikka Yhtiö pyrkii varmistamaan, että Sivusto on yleensä käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, Yhtiö ei ole vastuussa, jos Sivusto mistä tahansa syystä ja kuinka pitkän ajan vuoksi tahansa toisinaan olisi poissa käytöstä.

3.2 Pääsy Sivustoon saattaa olla estynyt tilapäisesti ja ilman erillistä ilmoitusta järjestelmän toimintahäiriön, huollon tai korjaustoimenpiteiden vuoksi tai syistä, jotka eivät ole Yhtiön hallinnassa.

4. VIERAILIJOIDEN MATERIAALI JA KÄYTTÄYTYMINEN

4.1 Tietosuojakäytäntömme alaisia henkilötietoja lukuun ottamatta kaikkea tähän Sivustoon välittämääsi tai siinä julkaisemasi materiaalia pidetään ei-luottamuksellisena ja ei-omistettuna. Yhtiöllä ei ole mitään velvoitteita tällaisen materiaalin suhteen. Yhtiö ja sen nimeämät tahot ovat vapaita kopioimaan, paljastamaan, jakelemaan, yhdistämään ja muulla tavoin käyttämään tällaista materiaalia ja kaikkea tietoa, kuvia, ääniä, tekstiä ja muita mahdollisesti sisältyviä asioita kaikkiin kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

4.2 Sinä et saa julkaista tai siirtää tähän Sivustoon tai tästä Sivustosta mitään seuraavaa materiaalia:

(a) joka on uhkaavaa, halventavaa, siveetöntä, säädytöntä, kumouksellista, loukkaavaa, pornografista, herjaavaa, rotuvihaa lietsovaa, syrjivää, hävytöntä, yllyttävää, rienaavaa, luottamusta rikkovaa tai tietosuojaa rikkovaa tai joka voi aiheuttaa haittaa tai vaivaa; tai

(b) johon sinulla ei ole kaikkia tarvittavia lisenssejä ja/tai lupia; tai

(c) joka lasketaan käytökseksi tai yllyttää käytökseen, jota voidaan pitää sellaisena rikoksena, joka aiheuttaa siviilioikeudellisen vahingonkorvausvastuun tai on muuten lainvastaista tai rikkoo minkä tahansa kolmannen osapuolen oikeuksia Isossa-Britanniassa tai missä tahansa muussa maailman maassa; tai

(d) joka on teknisesti haitallista (mukaan lukien rajoituksetta tietokonevirukset, logiikkapommit, troijalaiset, madot, haitalliset komponentit, korruptoituneet tiedot tai muut haittaohjelmat tai haitalliset tiedot).

4.3 Sivustoa ei saa väärinkäyttää (mukaan lukien rajoituksetta hakkerointi).

4.4 Yhtiö tekee täyttä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa ja noudattaa oikeuden määräyksiä, jos niissä pyydetään tai kehotetaan Yhtiötä paljastamaan sellaisen henkilön henkilöllisyys tai sijainti, joka julkaisee mitä tahansa kohdan 4.2 tai 4.3 vastaista materiaalia.

5. LINKIT MUIHIN SIVUSTOIHIN JA MUISTA SIVUSTOISTA

5.1 Linkit mihin tahansa kolmannen osapuolen sivustoihin annetaan vain tiedoksesi. Jos käytät näitä linkkejä, poistut tästä Sivustosta. Yhtiö ei ole tarkistanut kaikkia näitä kolmannen osapuolen sivustoja, se ei hallitse niitä eikä se ole vastuussa näistä sivustoista tai niiden sisällöstä tai saatavuudesta. Yhtiö ei siksi tue tai suosita mitään niistä tai niillä olevaa materiaalia tai mitään tuloksia, joita voidaan saada niitä käyttämällä. Jos päätät siirtyä kolmannen osapuolen sivustoihin, joihin on linkki tässä Sivustossa, teet niin omalla riskilläsi.

5.2 Jos haluat lisätä linkin tähän Sivustoon, voit tehdä niin ainoastaan lisäämällä linkin tämän Sivuston etusivulle sitä jäljentämättä ja noudattaen seuraavia ehtoja:

(a) et poista, vääristä tai muutoin muuta sivuston kokoa tai ulkonäköä;

(b) et luo kehystä tai mitään muuta selain- tai reunaympäristöä tämän Sivuston ympärille;

(c) et millään tavoin anna ymmärtää, että Yhtiö suosittelee mitään muita kuin omia tuotteitaan tai palvelujaan;

(d) et esitä väärässä valossa suhdettasi Yhtiöön tai esitä mitään vääriä tietoja Yhtiöstä;

(e) et muutoin käytä mitään tavaramerkkejä, joita näkyy tässä Sivustossa ilman Yhtiön erikseen antamaa kirjallista lupaa;

(f) et lisää linkkiä sivustosta, jota et itse omista; ja

(g) sivustosi ei sisällä sisältöä, joka on mautonta, loukkaavaa tai kiistanalaista, sisältö ei riko mitään tekijänoikeuksia tai kenenkään muita oikeuksia eikä ole soveltuvien lakien tai säädösten vastaista.

5.3 Yhtiö varaa erikseen oikeuden peruuttaa luvussa 5.2 annetun oikeuden, jos näitä ehtoja on rikottu, ja ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin.

5.4 Korvaat täysimittaisina Yhtiölle kaikki tappiot tai menetykset, joita Yhtiö tai mikä tahansa sen konserniin kuuluva yritys on kärsinyt kohdan 5.2 ehtojen rikkomisen takia.

6. VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

6.1 Vaikka Yhtiö pyrkii varmistamaan tämän Sivuston tietojen oikeuden, Yhtiö ei takaa tämän Sivuston materiaalin tarkkuutta ja täydellisyyttä. Yhtiö voi muuttaa tämän Sivuston materiaalia tai siinä kuvattuja tuotteita tai hintoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tämän Sivuston materiaali voi olla vanhentunutta, eikä Yhtiö sitoudu mitenkään päivittämään tällaista materiaalia.

6.2 Tämän Sivuston materiaali tarjotaan ”sellaisenaan”, ilman mitään ehtoja, takuita tai muita edellytyksiä. Tämän mukaisesti ja lain sallimissa määrin Yhtiö antaa käyttöösi tämän Sivuston sillä perusteella, että Yhtiö sulkee pois kaikki väittämät, takuut, edellytykset ja muut ehdot (mukaan lukien rajoituksetta lain sisältämät ehdot, jotka liittyvät tyydyttävään laatuun, käyttökelpoisuuteen sekä kohtuullisen huolellisuuden ja taidon käyttöön), jotka saattavat vaikuttaa tähän Sivustoon tämän oikeudellisen ilmoituksen lisäksi.

7. VASTUU

7.1 Yhtiö, mikä tahansa muu osapuoli (oli se mukana tämän Sivuston luomisessa, tuottamisessa, ylläpitämisessä tai toimittamisessa tai ei), mikä tahansa Yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvista yrityksistä ja kuka tahansa toimihenkilöistä, johtajista, työntekijöistä, osakkeenomistajista tai edustajista ei ole missään korvausvelvollisuudessa ja vastuussa minkään suuruisista tai minkäänlaisista tappioista tai vaurioista, joita voi aiheutua kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien rajoituksetta suorat, epäsuorat, rangaistavat tai välilliset menetykset tai vauriot, mitkä tahansa tulojen ja tuottojen, liikearvon, tietojen, sopimusten, rahankäytön menetykset tai menetykset tai tappiot, jotka aiheutuvat tai johtuvat millään tavoin liiketoiminnan keskeytyksestä, ja olipa kyse oikeudenloukkauksesta [mukaan lukien mutta tähän rajoittumatta laiminlyönnit], sopimuksesta tai muusta), joka liittyy tähän Sivustoon tai Sivuston käyttöön, kyvyttömyyteen käyttää sitä tai sen käytön tuloksiin, mihinkään tähän Sivustoon linkitettyihin sivustoihin tai näissä sivustoissa olevaan materiaaliin, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta menetykset tai vauriot, joiden syynä ovat tietokonelaitteesi, ohjelmistot, tiedot tai muun omaisuutesi tartuttavat virukset, jotka johtuvat siitä, että olet siirtynyt tähän Sivustoon, käyttänyt sitä tai selaillut sitä tai ladannut jotakin materiaalia tästä Sivustosta tai siihen yhteydessä olevista sivustoista.

7.2 Vaikka pyrimme kohtuullisin toimin pitämään sivuston puhtaana viruksista, emme voi taata näiden toimien onnistumista emmekä ole missään vastuussa tällaisista viruksista. Suosittelemme ryhtymistä kaikkiin soveltuviin varotoimenpiteisiin ennen tietojen lataamista tästä sivustosta.

7.3 Mikään tässä oikeudellisessa ilmoituksessa ei sulje pois tai rajoita Yhtiön vastuuta seuraavista:

(a) kuolema tai loukkaantuminen, jonka syynä on laiminlyönti (siten kuin tämä termi on määritetty epäreiluja sopimusehtoja koskevassa säädöksessä Unfair Contract Terms Act 1977); tai

(b) petos; tai

(c) merkityksellisen asian esittäminen väärässä valossa; tai

(d) mikä tahansa vastuu, jota ei voida sulkea pois tai rajoittaa soveltuvan lain nojalla.

7.4 Jos tämän Sivuston materiaalin käytöstä aiheutuu tarve huoltaa, korjata tai oikaista laitteita, ohjelmistoa tai tietoja, olet itse vastuussa kaikista tästä aiheutuvista kustannuksista.

7.5 Suostut hyvittämään ja korvaamaan meille kaikki vaateet, vahingonkorvaukset, kustannukset ja kulut, jotka aiheutuvat näiden ehtojen vastaisesta toiminnastasi tai liittyvät siihen.

8. SOVELLETTAVA LAKI JA TUOMIOISTUIN

Tähän oikeudelliseen ilmoitukseen sovelletaan Englannin lakia. Tämän oikeudellisen ilmoituksen tulkinnasta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan Englannin tuomioistuimissa.

9. KILPAILUT

9.1 Kilpailut ovat avoimia kaikille Yhdistyneen kuningaskunnan, Kanaalisaarten ja Mansaaren asukkaille, jotka ovat vähintään 16-vuotiaita, pois lukien järjestäjän ja sen tytäryhtiöiden ja edustajien työntekijät, näiden perheet sekä kaikki, jotka ammattinsa puolesta ovat tekemisissä kampanjan kanssa.

9.2 Vain yksi palkinto voidaan voittaa nimettyä osallistumista ja kilpailua kohden.

9.3 Mihin tahansa kilpailuun lähetettyjä vastauksia voidaan käyttää mainontaan ja sisäisiin tarkoituksiin. Tämän vuoksi kilpailuun osallistumalla kaikki osanottajat sitoutuvat myöntämään rojaltittoman, pysyvän, maailmanlaajuisen lisenssin järjestäjälle ja sen edustajille, jotka saavat käyttää lähetettyjä vastauksia missä tahansa tiedotusvälineessä. Osanottajat myös luopuvat mahdollisista moraalisista oikeuksista tekijänoikeuslain Copyright, Designs and Patents Act 1988 nojalla. Tähän kilpailuun osallistumalla voittaja myöntää järjestäjälle tekijänoikeuden ja kaikki immateriaalioikeudet kilpailuvastaukseensa, kaikki lähetetyt tekstielementit mukaan lukien.

9.4 Täydet tiedot palkinnoista on mainittu kilpailusivulla tai eritelty jäljempänä.

9.5 Palkinto on mainittu säännöissä, eikä muuta rahavaihtoehtoa ole saatavana.

9.6 Epätäydellisiä, laittomia, epäselviä, sopimattomia tai myöhässä saapuneita kilpailuvastauksia ei hyväksytä. Järjestäjä ei ole vastuussa mistään internetpalvelun katkoksista tai elektronisista vioista.

9.7 Kaikkiin kilpailuihin lähetetyt kaikki kilpailuvastaukset arvioi tuomaripaneeli. Tuomarien päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa. Tiedot tuomareista saa ottamalla yhteyden osoitteeseen Flexitol Competitions, Mosquito, 20 Dale Street, Manchester, M1 1EZ, Englanti. Ellei palkinnon arvontamekanismia ole mainittu, käytetään satunnaista valintaa.

9.8 Osallistumalla kampanjaan osallistujat suostuvat noudattamaan näitä ehtoja ja järjestäjän päätöksiä, jotka ovat lopullisia kaikissa kampanjaan liittyvissä asioissa. Järjestäjä varaa oikeuden keskeyttää minkä tahansa kampanjan tai muuttaa sitä, jos ilmenee ennalta arvaamattomia olosuhteita, joihin järjestäjä ei voi kohtuullisesti vaikuttaa. Järjestäjä varaa oikeuden lopettaa tai tilapäisesti keskeyttää minkä tahansa kampanjan, jos ilmenee teknisiä tai muita vaikeuksia, jotka voivat vaarantaa sen loukkaamattomuuden.

9.9 Osanottajien tiedot kerätään, ja osanottaja voi valita henkilötietojensa lähettämisen yhteydessä, haluaako hän vastaanottaa myynninedistämis- ja markkinointitietoja Flexitolilta. Kaikki tällä sivustolla esitellyt kampanjat ja nämä ehdot ovat Englannin lain ja Englannin tuomioistuinten yksinomaisen tuomiovallan alaisia.

Kilpailun järjestäjä on Flexitol, Thornton and Ross LTD Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, Englanti.